Overheid stangt moedervarkens

Zeugen ingeklemd tussen de stangen
Zeugen zitten bij een bevalling 35 dagen ingeklemd tussen twee stangen

De kraamkooi, waarin één miljoen moedervarkens bijna een kwart van hun leven worden vastgeklemd, moet door de overheid verboden worden. Dit stelt Varkens in Nood naar aanleiding van haar rapport ’Einde aan de kraamkooi’. Er bestaat namelijk een alternatief voor de kraamkooi, het Pro Dromi kraamhok, waarin de zeug samen met haar biggen vrij kan rondlopen zonder dat dit de technische resultaten voor de boer negatief beïnvloedt. De overheid heeft de financiering van dit veelbelovende alternatief echter stopgezet en haar verantwoordelijkheden overgeheveld naar de provincies. Hierdoor dreigt een zeer belangrijke ontwikkeling voor het welzijn van zeugen wereldwijd een roemloos einde te krijgen.

Wetenschap: kraamkooi ernstig dierenleed

In een kraamkooi, ook wel kraambox genoemd, kan een zeug alleen staan of liggen, geen nest maken en amper voor haar biggen zorgen. Kraamzeugen zijn daardoor chronisch gestrest en vertonen vaak stereotiepe gedrag. Wageningse onderzoekers zien de kraamkooi als één van de grootste welzijnsproblemen in de varkenshouderij.

Pro Dromi kraamhok

Om het welzijn van de zeug te verbeteren hebben zeugenhouders, dierwetenschappers en stalinrichters het Pro Dromi kraamhok ontwikkeld. In het Pro Dromi kraamhok* kan de zeug vrij rondlopen en een nest maken voor haar biggen. Hierdoor voelt de zeug zich veel beter, waardoor de bevalling soepeler verloopt. De biggetjes drinken meer melk, groeien sneller en hebben meer weerstand. Onderzoekers verwachten dat ProDromi** vergelijkbare of zelfs betere technische resultaten zal behalen dan het reguliere kraamhok.

Financiering Pro Dromi stopgezet

In totaal heeft Pro Dromi € 350.000 euro aan overheidssubsidie ontvangen. Er is nog € 160.000 nodig om het project af te ronden. Varkens in Nood roept staatssecretaris Dijksma op het bedrag van € 160.000 zo snel mogelijk ter beschikking te stellen. Niet alleen omdat de eerste € 350.000 aan overheidssubsidie anders weggegooid geld is, maar vooral omdat Pro Dromi een einde kan maken aan één van de grootste dierenwelzijnsproblemen in de vee-industrie wereldwijd. Ook roept Varkens in Nood de staatsecretaris op om de IDHS investeringsregeling, die door haar is overgeheveld naar de provincies, opnieuw onder eigen verantwoordelijkheid te nemen, zodat boeren die willen omschakelen naar Pro Dromi hiervan weer gebruik kunnen maken.

Kamervragen

De SP heeft naar aanleiding van het rapport van Varkens in Nood besloten om tezamen met andere politieke partijen Kamervragen op te stellen.

Bekijk het rapport "Einde aan de kraamkooi".

* Pro Dromi type 1.5 en 2
** Pro Dromi type 1.5

Deel deze pagina