Reclame Code Commissie oordeelt: website vlees.nl is op 48 punten misleidend

Standaard afbeelding

Website vlees.nl moet volgens klagers verwijderd worden

De Reclame Code Commissie heeft in een zaak, aangekaart door  de stichtingen Varkens in Nood en Dier&Recht, geconcludeerd dat de website vlees.nl maar liefst 48 uitingen telt die het publiek onjuist dan wel misleidend voorlichten. Er wordt een onjuist beeld gegeven over de bijdrage van vleesconsumptie aan een gezonde voeding, de risico’s voor volksgezondheid en het dierenwelzijn.

De website vlees.nl is opgezet door de stichting Vlees.nl, die zowel organisatorisch als financieel afhankelijk is van het Productschap Vee en Vlees (PVV). Stichting Vlees.nl heeft voor de Commissie nog geprobeerd aan te tonen dat zij niets van doen heeft met de PVV, maar die poging strandde. Nu de website op zoveel punten misleidend is, vinden Dier&Recht en Varkens in Nood dat deze zo snel mogelijk moet verdwijnen.

De Reclame Code Commissie is van oordeel dat ‘de gemiddelde consument door de op genoemde punten onduidelijke en/of onvolledige informatie ertoe gebracht kan worden een besluit te nemen over de aankoop van varkensvlees dat hij anders niet had genomen’. 

De RCC tikte Stichting Vlees.nl al eerder op de vingers vanwege misleidende informatie op de website lekkerfitmetvlees.nl.  Dit naar aanleiding van een klacht van PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren.  

Deel deze pagina