Long Snout Pork

Foto's: Sabine Grootendorst/Varkens in Nood

In het Groningse Boerakker houden vijfsterrenboeren Erwin en Carla hun varkens. Het zijn Tamworth varkens, zo’n twintig in totaal. Er lopen vijf fokzeugen en een fokbeer. Alle biggen zijn van eigen fok. De afgelopen jaren had Long Snout Pork een paar hectare land van Staatsbosbeheer tot z’n beschikking, waar de varkens werden ingezet voor bodemverbetering of voor het omtoveren van een stuk land tot moerasland. Dit jaar hebben de boeren een eigen plek waar ze de varkens houden, met een hectare extra land van de provincie Groningen. De varkens wisselen steeds van perceel. Elk perceel heeft een modderpoel en er zijn hokjes met een verhoogde vloer om te schuilen en te rusten. De varkens worden regelmatig ingezet voor natuurbeheer.

De zeugen krijgen één nest per twee jaar. Voor zeugen die gaan werpen, zijn er aparte hokken met een kraamstal (waarin ze uiteraard vrij rondlopen) en uitloop naar een scharrelwei. Na het werpen blijven ze daar een week; daarna gaan ze de groep weer in. De biggen blijven minimaal acht weken bij hun moeder. Daarna wordt er besloten welke biggen verkocht worden, en welke op het bedrijf blijven als vleesvarken. De biggen die worden verkocht gaan meestal naar kleinschalige boerenbedrijven, hetzij voor de fok (de tamworths van Erwin en Carla zijn raszuiver; de afkomst van zeugen en beer is gecontroleerd zodat inteelt wordt voorkomen), hetzij voor de slacht. Potentiële kopers krijgen een intake: aan de hand daarvan besluiten Erwin en Carla om hun biggen te verkopen… of niet. Kopers krijgen instructies mee voor de manier waarop de varkens moeten worden gehouden.

Brokken vormen de basis van het voer van de varkens. Daarnaast komt er volop voedsel naar ze toe van reststromen (groenten, fruit, brood) en kinderacties (eikeltjes rapen bijvoorbeeld). En natuurlijk scharrelen ze zelf het een en ander bij elkaar.

Jaarlijks worden er zo’n 25 varkens geslacht. Ze zijn dan één à anderhalf jaar oud. Het slachthuis is in Dokkum, ongeveer 25 minuten rijden van de boerderij. Het is er rustig en er wordt op kleine schaal geslacht.

Deel deze varkensboer