Slecht management

Misstand

Een steeds groter deel van de dagelijkse werkzaamheden in de varkenshouderij wordt volautomatisch uitgevoerd, denk aan het voeren en water geven van de dieren, het regelen van licht en donker en het stalklimaat. Dit stelt hoge eisen aan het management van de bedrijf, zoals het nauwkeurig afstemmen van de bedrijfsprocessen op het welzijn van de dieren.

Managementproblemen worden erg onderschat en kunnen grote gevolgen hebben voor het welzijn van de varkens. Uit een inventarisatie van de WUR blijkt dat veel welzijnsproblemen door beter management in de volgende situaties (deels) voorkomen kunnen worden. Slecht management veroorzaakt de volgende problemen:

Biggen:

 • Het niet op peil kunnen houden van lichaamstemperatuur direct na de bevalling

Gespeende biggen/ vleesvarkens:

 • Stress door overgang spenen en introductie in nieuw hok
 • Te vroeg spenen en moederloze opfok
 • Staartbijten en oorbijten
 • Onvoldoende verzorging en afleiding
 • Groeistoornissen door selectie op snelle groei

Zeugen:

 • Stress door introductie en mengen van dieren in groepshuisvesting
 • Onvoldoende vreetplaatsen
 • Negatieve energiebalans na bevalling

Alle varkens:

 • Stress door overbezetting
 • Temperatuurstress door te hoge of te lage temperaturen
 • Gedrag niet volledig kunnen synchroniseren door beperkte voedering bij zowel zeugen als vleesvarkens
 • Wrakke dieren te lang laten leven
 • Stress en angst door slechte omgang met de varkenshouder

Daarnaast zorgt slecht management voor:

 • Meer antibioticagebruik
 • Pleuritis
Deel deze misstand