Slechte waterkwaliteit

Slechte waterkwaliteit

Een biggetje bestaat voor meer dan 82% uit water en een volwassen varken (90 kg) voor meer dan 53%. Een varken drinkt dan ook meer dan twee keer zo veel dan dat hij eet. Voor een goede gezondheid van een varken is voldoende en schoon drinkwater uiterst belangrijk en daarom ook wettelijk verplicht.

Helaas is het drinkwater van varkens in veel gevallen van onvoldoende kwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat 5,4% van de drinkwatermonsters niet geschikt is als drinkwater voor varkens, nog eens 25,2% van de monsters werd beoordeeld als "minder geschikt".

Slecht drinkwater is in strijd met de wet en leidt tot ziektes en/of uitdroging. Wanneer varkens onvoldoende drinken, ligt blaas-ontsteking op de loer.

Deel deze misstand