Brand in veestallen

Brand in veestallen

© Twyla Francois

Ieder jaar vindt er op circa 50 varkensbedrijven een brand plaats. Bij circa 15 bedrijven is de brand dusdanig ernstig dat er varkens omkomen. Omdat in één varkensstal honderden tot duizenden varkens worden gehuisvest, is het aantal slachtoffers bij een brand vaak zeer groot. Per jaar komen er door brand zo’n 150.000 varkens om het leven.

Aan varkensstallen worden weinig brandveiligheidseisen gesteld. Zo is het gebruik van (zeer) brandbare isolatiematerialen, ventilatiekanalen of hokinrichtingen gewoon toegestaan, is een sprinklerinstallatie niet verplicht en maakt het ontwerp van veel varkensstallen snelle evacuatie van varkens onmogelijk. Veelal ontstaat een stalbrand in de elektriciteitskast. Doordat deze vaak in een omgeving staat die niet brandveilig is, kan de brand zich makkelijk verspreiden naar de dierverblijven.

Voor stallen die na 1 april 2014 zijn gebouwd, geldt de eis dat de elektriciteitskast in een brandveilige omgeving moet staan. Voor de meeste bestaande stallen geldt deze eis dus helaas niet.

Het dierenleed bij een stalbrand kan zeer ernstig zijn. Dieren zullen stikken, maar soms ook levend verbranden en proberen te vluchten.

Dieren die een brand overleven zijn vaak de grootste slachtoffers omdat zij kampen met ademhalingsproblemen of (ernstige) brandwonden. Regelmatig komt het voor dat deze dieren uren tot soms dagen moeten wachten voordat ze uit hun lijden worden verlost, omdat er onvoldoende euthanasaat beschikbaar is of omdat de dierenartsen het varkensbedrijf niet mogen betreden vanwege instortings- of asbestgevaar.

Deel deze misstand