Beperking sociaal gedrag

Beperking sociaal gedrag

Doordat zeugen in een dekstal individueel gehuisvest worden en zich amper kunnen bewegen, is fysiek contact met andere zeugen nagenoeg onmogelijk. Hierdoor wordt gestoord en stereotiep gedrag, zoals vacuüm kauwen en stangbijten, in de hand gewerkt. In natuurlijke omstandigheden trekken zeugen samen op en worden innige vriendschappen gevormd. Sociale beperkingen zorgen voor frustratie, stress en afwijkende gedragingen.

Deel deze misstand