Geen controle of dragende zeugen inderdaad loslopen

Geen controle of dragende zeugen inderdaad loslopen

Sinds 2013 is het wettelijk verplicht om dragende zeugen in groepen te huisvesten. Voor 2013 werden deze zeugen individueel gehuisvest in zogenaamde voerligboxen. In deze voerligboxen, die vergelijkbaar zijn met de ligboxen in de inseminatiestal, kon de zeug alleen staan of liggen en zich niet omdraaien. Dit werd gedaan uit praktische overwegingen in verband met het controleren, het behandelen en het voeren van de zeugen. Voerligboxen mogen anno 2015 nog steeds worden gebruikt, mits de zeugen de voerligbox uit kunnen, en ze gebruik kunnen maken van de gang achter de voerligbox. Omdat de kans op een controle klein is, komt het voor dat de voerligboxen in de praktijk continu gesloten blijven.

Deel deze misstand