Heftige concurrentie om voer

Misstand

Regelmatig wordt voer verstrekt via automatische voederstations. Doordat dragende zeugen beperkt gevoerd worden, ontstaat veel onrust rondom de voerstations. Zeugen met een lagere positie in de rangorde durven soms niet hun portie voer te halen omdat dominante zeugen de voerstations verdedigen. Ook kan het gebeuren dat de voerstations niet goed zijn afgesteld en er restvoer overblijft. Zeugen hebben dit snel genoeg door en gaan op jacht naar dit restvoer waardoor onderling ruzies ontstaan.Ook kunnen toegangspoortjes niet goed zijn afgesteld, waardoor de poortjes te vroeg dicht gaan en tegen de flanken van de zeug aanslaan. Bovendien kunnen storingen er soms toe leiden dat er helemaal geen voer is. Het gevolg van deze problemen rondom het voerstation zijn gevechten, onrust, stress en soms zelfs verwerpingen (abortus).

Deel deze misstand