My Pig Story

My Pig Story

De varkenssector zet kindermarketing in om jonge doelgroepen te beïnvloeden. Na de lancering van ThePigStory.nl stuurde de sector ongevraagd een lespakket vol misleidende informatie en halve waarheden naar alle basisscholen in Nederland. Varkens in Nood roept ouders en leerkrachten op om verder te kijken dan deze valse voorlichting. Op MyPigStory.nl laten we zien hoe het er écht aan toegaat in een varkensstal.

Kindermarketing

De varkenssector wil kinderen wijsmaken dat varkens een fijn leven hebben in de stal. Dit beeld staat in schril contrast met de harde realiteit voor varkens in de intensieve varkenshouderij. In het rondgestuurde lesmateriaal wordt met geen woord gerept over het verschrikkelijke leed dat deze dieren dagelijks wordt aangedaan. 

Misleiding is geen oplossing

Het is begrijpelijk dat de sector jongeren behoedt voor de ellende in de intensieve varkenshouderij: de waarheid is vaak gruwelijk. Maar kinderen misleiden door pijnlijke onderwerpen te verzwijgen is geen oplossing. Mypigstory.nl richt zich niet op kinderen, maar op ouders, verzorgers en leerkrachten. De website vertelt het ware verhaal van varkens in de varkenshouderij.

Niet voorliegen maar voorlichten

Op MyPigStory.nl kijken we mee met een varken in de Nederlandse varkensindustrie. Het varken wijst volwassenen op de halve waarheden uit het lesmateriaal van de sector. Hij vertelt zijn kant van het verhaal. Een verhaal met een kop en een staart – ook al wordt die staart er bij varkens al op jonge leeftijd afgebrand. De boodschap van My Pig Story: laat je kind niet voorliegen, maar voorlichten.

In de media

Procurios formulier
Deel deze campagne