Banken ook verantwoordelijk voor stalbranden?

Stalbrand

Hulde aan de SP! Ze stellen vandaag Kamervragen over wéér een stalbrand met veel dodelijke slachtoffers. Volgens SP Kamerlid Frank Futselaar moet “de aanpak van stalbranden onverminderd hoog op de agenda staan ten einde een nieuwe ‘horrorzomer’ met duizenden slachtoffers te voorkomen!”

Specifiek roept de SP de overheid op om druk uit te oefenen op de banken die de brandonveilige stallen financieren. Volgens de SP-fractie hebben banken die leningen verstrekken voor de bouw van stallen een verantwoordelijkheid om de ondernemer te wijzen op het belang van goede brandveiligheid. Ook moeten ze brandveiligheid meewegen in de beoordeling van een lening-aanvraag. En, zo stelt de SP, de overheid heeft direct of indirect een grote invloed op de grote banken. Let wel, van sommige banken is de overheid ook aandeelhouder! En ook andere banken hebben veel staatssteun ontvangen na de bankencrisis.

Over welke dieronvriendelijke banken gaat het dan nu? SP vraagt specifiek naar de rol van ING, ABN Amro en de Rabobank in de aanpak van stalbranden. Dit zijn de banken die op grote schaal investeren in de Nederlandse veehouderij en die volgens onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer veel te weinig doen aan brandveiligheid en andere verbeteringen van het dierenwelzijn.

Maar nu lijkt het erop dat de tijd van stilletjes financieren voorbij is. De druk op de grote banken neemt toe!

ING is de financier van veel stallen van varkensbaron Straathof, wiens megastal de Knorhof afgelopen zomer de grootste Nederlandse varkensbrand ooit meemaakte. Meer dan 24.000 varkens kwamen om het leven in de vlammen. Wij riepen mensen op om afstand te doen van ING als ze nog langer Straathof en andere dieronvriendelijke stallen financieren. Al meer dan 6000 mensen tekenden de pledge. En dat heeft effect: inmiddels zijn wij met ING in gesprek. De bank wil met ons overleggen over hun dierenwelzijnsbeleid en is geïnteresseerd in onze ideeën over hoe ze het diervriendelijker kunnen maken. Hopelijk gaat het een verschil maken voor duizenden dieren.

Straathof ING beeld

Ook Rabobank, als grootste boerenbank, en ABN Amro staan de laatste tijd volop onder de aandacht door campagnes van Wakker Dier en de Bankwijzer. Die roepen de grote banken ook op om te stoppen met het financieren van dierenleed.

Wij zijn ondertussen reuze benieuwd naar de antwoorden van onze nieuwe minister van Landbouw en de nieuwe minister van Financiën op de kritische vragen van de SP. Is de overheid bereid de banken aan te spreken? We zullen het snel zien.

Deel dit artikel