ING past website aan na uitspraak Reclame Code Commissie

Vrolijk varken

Varkens in Nood diende een klacht in tegen ING omdat de bank op haar website stelde dat zakelijke klanten zich moeten houden aan de ‘Vijf Vrijheden’. De Reclame Code Commissie gaf ons gelijk: intensieve varkenshouderijen voldoen niet aan de Vijf Vrijheden. ING heeft de gewraakte passage nu aangepast.

Oordeel Reclame Code Commissie

ING stelde dat zij in het kader van haar dierenwelzijnsbeleid van zakelijke klanten verlangt dat zij bestaande wet- en regelgeving naleven. Dat mag zo zijn, oordeelt de Commissie, maar dat betekent niet dat hiermee de naleving van de ‘Vijf Vrijheden’ door haar klanten is gewaarborgd.

De Vijf Vrijheden

In de praktijk is het in de gangbare varkenshouderij onmogelijk om de ‘Vijf Vrijheden’ na te leven. Hoe kan een zeug ‘vrij van ongemak’ zijn als ze in een krappe kraamstal ligt, waarin zij zich niet eens kan omdraaien? Zijn biggen ‘vrij van pijn’ als hun staarten zonder verdoving worden gecoupeerd? Is een varken ‘vrij om normaal gedrag te vertonen’ in een stal zonder goed afleidingsmateriaal, zonder grond om in te wroeten? Zijn varkens ‘vrij van ziekte’ in stallen waar de luchtkwaliteit zo slecht is dat 50 procent lijdt aan longontstekingen, oogaandoeningen en borstvliesontsteking? Welke van deze dieren zijn ‘vrij van angst en stress’?

Klanten stimuleren

Naar aanleiding van de uitspraak van de RCC beloofde ING de gewraakte bewering aan te passen, en dat heeft de bank inmiddels gedaan. Op de website lezen we nu dat ING haar klanten stimuleert om dieren te houden volgens de 'Vijf Vrijheden'. Wij zijn blij dat ING de uitspraak naleeft door de teksten van de Nederlandse en de internationale site aan te passen. We hopen dat de bank daarnaast haar verantwoordelijkheid neemt en ook het financieringsbeleid aanpast.

Het maatschappelijk draagvlak voor de manier waarop dieren in de intensieve veehouderij leven en sterven neemt af. Ook een meerderheid van de boeren zegt te willen verduurzamen. Juist de grote banken blijven die boeren vaak stimuleren om te investeren in intensivering en schaalvergroting.

Dat kan en moet anders. Banken moeten een actievere rol gaan spelen in het verbeteren van dierenwelzijn.

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen varkens achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!