Verbeterplannen slachthuis Gosschalk afgekeurd

dierenmishandeling in Gosschalk
De falende verbeterplannen van Gosschalk maken pijnlijk duidelijk dat de kennis over dierenwelzijn in het slachthuis ernstig tekortschiet.

Slachthuis Gosschalk blijft voorlopig nog dicht! Een tweede plan van aanpak om misstanden te voorkomen werd vrijdag opnieuw afgekeurd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De toezichthouder heeft er geen vertrouwen in dat het slachthuis de zorg voor dierenwelzijn kan garanderen.

Structurele dierenmishandeling

Het slachthuis is gesloten nadat Varkens in Nood schokkende undercoverbeelden naar buiten bracht van structurele dierenmishandeling. Varkens voortslepen aan hun oren, hard slaan en schoppen om dieren voort te drijven – het behoorde tot de dagelijkse gang van zaken bij Gosschalk. De NVWA wil een heropening van het slachthuis pas overwegen als de directie met een gedegen verbeterplan komt. Dit plan moet  toekomstige misstanden voorkomen.

Plan van aanpak is onvoldoende

Gosschalk heeft inmiddels al twee keer een plan van aanpak ingediend bij de NVWA, in de hoop dat ze hun werkzaamheden mogen hervatten. Gelukkig is een heropening van het slachthuis nog niet aan de orde. De NVWA is terecht kritisch over de plannen voor verbetering. Er is tot nu toe geen vertrouwen dat de medewerkers van het slachthuis zich voortaan wel aan de regels voor dierenwelzijn houden.

Straf is terecht

De falende verbeterplannen van Gosschalk maken pijnlijk duidelijk dat de kennis over dierenwelzijn in het slachthuis ernstig tekortschiet. Het is ronduit schokkend dat dit slachthuis jarenlang ongestoord zijn gang kon gaan en pas na onze undercoverbeelden werd gesloten. Dat Gosschalk langer dicht blijft, is volkomen terecht. We hopen dat de NVWA voet bij stuk houdt en streng blijft in hun beoordeling van de verbeterplannen.

Het is goed nieuws dat nieuwe misstanden in Gosschalk voorlopig voorkomen worden door de sluiting van het slachthuis. Daarnaast moet er ook een passende straf komen voor de verschrikkelijke dierenmishandeling die al heeft plaatsgevonden. Onze aangifte tegen het slachthuis loopt nog.

We zijn blij dat er zoveel aandacht is voor de overtredingen in slachthuis Gosschalk. Helaas komen deze misstanden ook voor in vele andere slachthuizen. Vind jij ook dat er verplicht onafhankelijk cameratoezicht moet komen in alle Nederlandse slachthuizen? Teken de petitie!

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.