Boeren in het Bos

In de bossen rondom het Drents-Friese Wold lopen de veertig tamworthvarkens van bosboeren Richard en Mariska. Ze leven in familiegroepen. De zeugen krijgen meestal maar één nest per jaar, ook al loopt de dekbeer continu bij ze. Ze werpen in het bos, in een zelfgemaakt nest. Het grootste deel van dat nest wordt door papa gemaakt, die groot en sterk is. Hij zorgt ook mee voor de kleintjes. De jonge biggen worden niet gescheiden van hun moeder. Na zes maanden gaan de mannetjes (beertjes) naar een aparte berengroep. Het zijn heel rustige, sociale varkens. Je kunt gewoon tussen ze door lopen. Ze worden graag over hun buik gekriebeld!

Tamworthvarkens hebben lange benen en leggen honderden meters per dag af. In de uitgestrekte bosgebieden met hun grote diversiteit aan voedsel, zoeken ze zelf hun eten. Daarnaast krijgen ze kaaswei en groente (reststromen van winkels uit de buurt). Ze houden niet alleen van wroeten maar nemen ook graag een modderbad in een door henzelf gegraven modderpoel!

De varkens maken hun eigen rustplaatsen van grassen en aarde. In de winter worden ze een beetje geholpen met schuilhutjes van oude voedersilo’s. Ze groeien in hun eigen tempo en worden pas geslacht als ze twee jaar oud zijn. Per maand gaan er vier varkens naar de slacht, met minimaal twee tegelijk. De slachterij werkt kleinschalig: er worden maximaal vijftien varkens op een dag geslacht. De plek is fijn. Het slachten gebeurt in alle rust.

Deel deze varkensboer