Biedt Brexit kansen voor een verbod op de export van levende dieren?

Biggen op transport

De Britse regering ziet in Brexit een kans om haar dierenwelzijnsstandaarden verder te verhogen en wereldwijd toonaangevend te worden op het gebied van dierenwelzijn. Na het verplichten van cameratoezicht in Britse slachthuizen, wordt nu onderzocht of het vertrek uit de EU ruimte geeft voor een verbod op de export van levende dieren die bestemd zijn voor de slacht. Een dergelijk verbod was binnen de EU niet mogelijk vanwege de strenge Europese regels met betrekking tot het vrije verkeer van goederen.

Dierenwelzijn in het geding

Het Verenigd Koninkrijk exporteert jaarlijks bijna een half miljoen levende schapen, zo’n 80 procent hiervan is bestemd voor de slacht. Ook worden er tienduizenden runderen en miljoenen kippen geëxporteerd. Daarnaast worden er ook nog eens honderdduizenden dieren geïmporteerd, voornamelijk varkens. Veetransporten zijn altijd een aanslag op dierenwelzijn. Dieren worden blootgesteld aan extreme temperaturen, krijgen onvoldoende voedsel en water en kunnen niet genoeg rusten. Dieren die specifiek bestemd zijn voor de slacht, zijn minder waard dan fokdieren, zij ontvangen de minste zorg.

Maatschappelijke weerstand

De laatste jaren zijn er in het Verenigd Koninkrijk meerdere campagnes gevoerd tegen de export van levende dieren voor de slacht, het ging daarbij met name om langeafstandstransporten. Organisaties als Compassion in World Farming (CIWF) en de Conservative Animal Welfare Foundation (CAWF) zien in de Brexit een mooie kans voor een verbod op de export van levende dieren voor menselijke consumptie.

Ook de politiek wil een verbod

Ook de Britse regering ziet bij voorkeur dat dieren dichtbij huis worden geslacht, zonder de ontberingen van langeafstandstransporten. Sinds April 2018 zet het Britse ministerie van LNV in op een beperking van de export van levend vee voor de slacht en een verbetering van dierenwelzijn tijdens transport. Zowel de Conservatieven als Labour hebben in hun verkiezingsprogramma opgenomen dat er een verbod moet komen op de export van levende dieren bestemd voor de slacht.

WTO-regels en een verbod

Hoewel er na het vertrek uit de Europese Unie zelfs wordt gespeculeerd over een compleet verbod op de export van levende dieren, is het nog de vraag of dit wel mogelijk is onder de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Gelukkig zijn er in het verleden al eerder handelsbarrières toegestaan op grond van morele opvattingen over dierenwelzijn.

Help de dieren!

Het is fantastisch dat de Britse regering haar nek uit durft te steken. Een verbod op de export van levende dieren zou ontzettend veel dierenleed besparen! Laat Nederland – een van de grootste exporteurs van levende dieren ter wereld – hier een voorbeeld aan nemen.

In ons land gaan de internationale veetransporten ondertussen onverminderd door. Zelfs nu bij veel Europese grenzen lange files zijn ontstaan vanwege de strenge controles op het coronavirus. Varkens in Nood eist van minister Schouten een stop op internationale diertransporten zolang de maatregelen tegen de corona-uitbraak onaanvaardbaar dierenleed veroorzaken aan de grenzen.

Help je mee om een einde te maken aan internationale diertransporten tijdens de coronacrisis? Teken de petitie.

Deel dit artikel
Frederieke Schouten

Als veearts werkte ik zeven jaar lang tussen de varkens in de intensieve veehouderij. Ik werd daar dagelijks geconfronteerd met structurele misstanden en schrijnend dierenleed. Toen ik inzag dat ik als veearts te weinig kon doen voor de varkens maakte ik de overstap naar Varkens in Nood. Nu ben ik directeur van dierenrechtenorganisaties Varkens in Nood en Dier&Recht en probeer ik als actievoerder het welzijn van miljoenen varkens in Nederland te verbeteren.