Europees Parlement wil strengere regels diertransporten, maar niet streng genoeg

Varkens op transport
Ook met de door het Europees Parlement voorgestelde maatregelen blijft het mogelijk varkens urenlang te vervoeren in volle vrachtwagens.

Het Europees Parlement wil strengere regels voor het transport van levende dieren. Helaas zijn de voorgestelde maatregelen nog steeds niet streng genoeg om varkens tijdens transport te beschermen. Zo blijft het mogelijk om dieren urenlang te vervoeren in volle vrachtwagens. Ook een voorgesteld verbod op transport bij temperaturen hoger dan 30 graden geeft nog te veel kansen op dierenleed.  

Transportregels niet goed nageleefd

Voorafgaand aan de aanbevelingen deed een parlementaire commissie onderzoek naar het welzijn van dieren tijdens transport. De conclusie van het onderzoek was duidelijk: “De EU voldoet niet aan haar plicht om te zorgen dat het goed gaat met dieren tijdens het gehele transport van vertrek tot aan de plaats van bestemming.” De onderzoekscommissie kwam met aanbevelingen voor nieuwe regelgeving. Daarna was het aan het Europees Parlement om deze aanbevelingen over te nemen.

Aanbevelingen worden afgezwakt

Helaas koos het Europees Parlement ervoor om de aanbevelingen af te zwakken. Zo is het Parlement het eens met een maximale transporttijd van 8 uur, maar alleen voor dieren die direct naar het slachthuis vervoerd worden. De honderdduizenden biggen die ieder jaar uit Nederland naar Spanje vervoerd worden - om daar verder te groeien tot ze groot genoeg zijn voor de slacht - hebben dus niks aan deze maatregel. Die reis duurt al gauw 16 uur en zal volgens de aanbevelingen van het Parlement nog steeds mogen.

Transport alleen onder de 30 graden

Een aanbeveling die wél is overgenomen door het Parlement is een maximale temperatuur van 30 graden voor transport van dieren. Jammer genoeg is het bij deze temperatuur voor varkens nog steeds veel te warm om vervoerd te worden. Voor volwassen varkens begint hittestress al bij een temperatuur van 25 graden: de hartslag en bloeddruk stijgen en de dieren gaan hijgen in een wanhopige poging om af te koelen. Juist deze dieren worden naar het slachthuis vervoerd en moeten beschermd worden door de transportregels.

Nieuwe wetgeving in 2023

Uiteindelijk is de Europese Commissie verantwoordelijk voor het aanpassen van de transportregels. Het advies van het Europees Parlement wordt door de Commissie meegenomen bij het opstellen van een voorstel voor nieuwe wetgeving. Dit voorstel wordt in 2023 gepresenteerd.

Wil je op de hoogte blijven van onze strijd voor een beter leven voor de varkens? Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Deel dit artikel
Erik Peschier

Varkens hebben recht op een leven vrij van pijn en gevangenschap, maar worden in onze samenleving behandeld als product. Wanneer je je eenmaal bewust bent van het gigantische dierenleed dat het huidige voedselsysteem veroorzaakt, laat dit je niet meer los. Als inhoudelijk medewerker en campaigner zet ik me daarom elke dag in om dit te veranderen. Door bewustzijn te creëren, de rechten van dieren te verdedigen en wetgeving te beïnvloeden werk ik aan een wereld waarin alle varkens bestaansrecht hebben en een leven kunnen leiden waar ze recht op hebben.