Kamervragen over verre varkenstransporten

biggen transport OG
Steeds meer varkens gaan op dagenlange transporten naar goedkope slachthuizen in het verre buitenland

De Partij voor de Dieren (PvdD) stelt kritische Kamervragen over de forse toename van Nederlandse varkenstransporten naar buitenlands slachthuizen. Aanleiding voor deze vragen is de brandbrief die Varkens in Nood vorige week stuurde aan minister Staghouwer. Wat gaat de landbouwminister ondernemen tegen deze toename van dierenleed?

Aantal varkens op transport moet omlaag, niet omhoog

Steeds meer varkens worden op urenlange transporten gezet naar slachthuizen in het verre buitenland. Alleen maar om ze daar goedkoper te laten slachten. Met name het transport naar Spanje en Polen is enorm toegenomen. Tijdens de eerste helft van vorig jaar gingen er zo’n 25 duizend varkens naar deze landen. Dit jaar zijn dat er al meer dan 90 duizend! Dit terwijl de Nederlands overheid zich in Europa juist hard maakt voor minder lange transporten van levende dieren en strengere welzijnsregels tijdens transport. 

Steun uit Tweede Kamer

Varkens in Nood wil van landbouwminister Staghouwer weten welke stappen hij gaat ondernemen om een einde te maken aan deze zorgwekkende toename van verre transporten. De PvdD steunt onze oproep. De partij vraagt de minister naar de omstandigheden tijdens het transport. Hoe lang zijn de varkens onderweg en hoe is het gesteld met hun welzijn? Hoeveel ruimte hebben ze in de vrachtwagen en kunnen ze onderweg eten en drinken? Hoe warm wordt het tijdens de reis?

De PvdD wil weten waarom er nu zoveel meer varkens worden geëxporteerd, terwijl de minister de verre transporten van dieren naar slachthuizen juist wil stoppen. De PvdD vraagt: “Erkent u dat u op deze manier door de varkenssector in uw hemd wordt gezet als u in Brussel zegt voorop te willen lopen als het gaat om de behandeling van dieren en dierenwelzijn, ook op weg naar de slacht?”

Minister moet exportdrift sector beteugelen

Door steeds meer varkens te exporteren voor de slacht, tonen varkenshouders weinig interesse voor de plannen van de minister en het dierenleed tijdens deze lange transporten, stelt de PvdD. “Wat gaat u doen om een einde te maken aan de exportdrift van de Nederlandse varkenssector?”

Wij zijn blij dat PvdD onze zorgen deelt en politieke aandacht vraagt voor de langdurige varkenstransporten. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan verre veetransporten, zeker als de dieren dagenlang onderweg zijn om na aankomst direct geslacht te worden.

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.