Minister Schouten steunt de oproep om internationale diertransporten te stoppen niet

Diertransporten

Ondanks dat minister Carola Schouten erkent dat het dierenwelzijn in het geding kan komen door de coronacrisis, geeft ze geen gehoor aan de oproep om de internationale diertransporten te stoppen. Ook transporten die langer duren dan acht uur zullen niet stilgelegd worden, blijkt na Kamervragen die gesteld zijn door Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren).

Welzijnsproblemen erkend

Minister Schouten (landbouw) erkent dat het dierenwelzijn in de problemen kan komen door corona. In haar antwoord op de Kamervragen benoemt ze dat het coronavirus alle delen van onze maatschappij en de economie raakt en dierenwelzijn een aspect is dat daarbij in het geding kan komen.

Schouten geeft aan bekend te zijn met de oproep van 36 Europese dierenbeschermingsorganisaties om de transporten vanuit Europa naar derde landen stil te leggen en om diertransporten binnen Europa stil te leggen als ze meer dan acht uur duren. Maar ze steunt de oproep niet.

Ze acht het belangrijker het handelsverkeer en transport tussen de lidstaten van de EU te continueren om de voedselproductie in de EU op peil te houden. 

Hoewel het natuurlijk van belang is dat de voedselproductie op gang gehouden wordt, zijn dieren in onze ogen géén essentiële voedselbron. Dierenwelzijn zou voorrang moeten hebben boven het niet in gevaar brengen van de productie. 

Verwijzing naar wet, zonder problemen in de handhaving onder ogen te zien

De minister stelt tevens dat de Europese Transportverordening van kracht blijft. Transporten binnen Europa langer dan 8 uur zijn daarin toegestaan, waarbij uiteraard wel moet blijven worden voldaan aan de dierenwelzijnseisen. Aldus de minister.

Hiermee weigert Schouten echter de problemen rondom handhaving onder ogen te zien, die nu heel reëel zijn in de chaos. Verre transporten worden al niet structureel gecontroleerd. Hoe zal dat nu gaan, kijkend naar de huidige capaciteit van de NVWA die sinds het begin van deze crisis fors is afgenomen?

Daarbij geeft de NVWA in haar berichtgeving rondom corona juist aan:

Houd er rekening mee dat als het niet mogelijk is om te voldoen aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 1/2005, overwogen moet worden om het vervoer van levende dieren te stoppen. 

Dat legt de verantwoordelijkheid volledig bij de chauffeur die nu voorafgaand aan transport zelf zal moeten inschatten wat de stand van zaken bij de grenzen zijn. Dit terwijl het de taak van de NVWA-inspecteurs en dierenartsen is om te beoordelen of dieren wel vervoerd mogen worden!

Ingelaste grenscontroles

De minister gaf 22 maart aan dat de initiële problemen al grotendeels over lijken te zijn: Na een eerste fase van ingelaste grenscontroles, die tot lange wachttijden hebben geleid en daarmee ook in een aantal gevallen tot welzijnsproblemen, lijkt dit nu verbeterd.

Toch bleek recent dat uitvoerige grenscontroles vanwege het coronavirus nog steeds voor enorme files zorgen in Europa. Zo staan er bij de grensovergang van Oostenrijk met Hongarije files met een gemiddelde lengte van 20 kilometer, wat resulteert in tientallen uren wachttijd.

Ook werden afgelopen week diverse Nederlandse vrachtwagens bij de grens van België onterecht teruggestuurd. Het is duidelijk dat het dierenwelzijn tijdens internationale diertransporten in de praktijk niet gegarandeerd kan worden.

Teken de petitie

Normaliter zorgen internationale diertransporten al voor veel dierenleed, maar met langere reistijden en minder handhaving is dit al helemaal een risico. Ondanks dat er Kamervragen gesteld zijn over de diertransporten onderneemt de minister geen actie. Óók de NVWA schuift de verantwoordelijkheid af. Dit is onacceptabel!

Wij roepen op om per direct een einde te maken aan het internationale vervoer van levende dieren dat langer duurt dan enkele uren. Help je mee? Teken de petitie!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen varkens achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!