Slecht nieuws: verre veetransporten zijn weer toegestaan

Varkens transport langeafstandstransport
Dieren mogen weer naar Rusland, Kazachstan en andere verre landen worden versleept.

Veetransporten vanuit Nederland naar verre landen mogen worden hervat. Dat schrijft demissionair minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. De transporten werden vorig jaar stopgezet toen bleek dat rustplaatsen in landen buiten de EU niet aan de regels voldeden. In de brief geeft de minister toe dat nog altijd niet objectief kan worden vastgesteld of dit nu wel het geval is. Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat de minister tóch toestemming geeft Nederlandse dieren weer naar Rusland, Kazachstan en andere verre landen te verslepen!

Sector had rustplaatsen verzonnen

Het tijdelijke verbod werd vorig jaar ingesteld omdat uit onderzoek bleek dat het welzijn van de dieren op transport niet kon worden beschermd. Zo waren veel rustplaatsen buiten de EU in zo’n slechte staat dat het hoogst onwaarschijnlijk was dat dieren daar echt werden uitgeladen. Sommige rustplaatsen bleken zelfs niet eens te bestaan!

Minister keurt plan veetransportsector goed

Het plan dat de minister nu heeft goedgekeurd is gemaakt door de veetransportsector. Daarin staat dat een lokale dierenarts bij elk transport moet verklaren dat de EU-regels zijn gevolgd. Ook worden data van het gps-systeem en de temperatuursensoren naar de NVWA gestuurd. Daarnaast gaat de sector de in het plan genoemde rustplaatsen in Rusland en Kazachstan jaarlijks zelf (laten) inspecteren.

Kwaliteit rustplaatsen niet objectief vastgesteld

De sector zegt met deze werkwijze te kunnen garanderen dat deze plekken aan alle EU-eisen voldoen. Maar in de brief geeft de minister toe dat noodzakelijke EU-documenten waarmee dit objectief kan worden vastgesteld nog niet klaar zijn. Het is onbegrijpelijk dat de sector het voordeel van de twijfel krijgt!

Tijdelijk verbod bespaarde tienduizenden dieren een helse tocht

Door het tijdelijke verbod zijn afgelopen jaar tienduizenden dieren een verschrikkelijke tocht vanuit Nederland naar verre landen bespaard gebleven. Langeafstandstransporten veroorzaken uitputting, verwonding, ziekte en hebben soms zelfs de dood tot gevolg. Het Europees Parlement heeft vanwege deze problemen een speciale commissie ingesteld die onderzoek doet naar misstanden bij diertransporten.

Schouten pleit in Europa voor verbod verre transporten

De uitkomsten van dat onderzoek worden in 2023 meegenomen bij de herziening van de Europese transportregels. Het goede nieuws is dat minister Schouten in de brief opnieuw bevestigt dat ze zich bij die herziening inzet voor een verbod: “Ik wil benadrukken dat ik in Europees verband blijf pleiten voor een verbod van langeafstandstransporten naar landen buiten de EU”.

Wij willen dat er een einde komt aan alle langeafstandstransporten, ook bínnen Europa. Wil jij ons helpen dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen? Word donateur!

Deel dit artikel
Erik Peschier

Varkens hebben recht op een leven vrij van pijn en gevangenschap, maar worden in onze samenleving behandeld als product. Wanneer je je eenmaal bewust bent van het gigantische dierenleed dat het huidige voedselsysteem veroorzaakt, laat dit je niet meer los. Als inhoudelijk medewerker en campaigner zet ik me daarom elke dag in om dit te veranderen. Door bewustzijn te creëren, de rechten van dieren te verdedigen en wetgeving te beïnvloeden werk ik aan een wereld waarin alle varkens bestaansrecht hebben en een leven kunnen leiden waar ze recht op hebben.