Meer zieke en gewonde varkens naar slachthuis

varken op transport

Er zijn dit jaar meer varkens afgekeurd bij het slachthuis. Deze varkens zijn ziek of hebben ernstige verwondingen. Ze krijgen geen zorg van een dierenarts, maar worden op een vrachtwagen naar het slachthuis gezet. Dit lijden kan en moet voorkomen worden.

Afkeuring bij slachthuis

Tijdens de zogenaamde ‘levende keuring’ wordt de gezondheid van ieder varken beoordeeld door een dierenarts. Varkens die ziek zijn of ernstige verwondingen hebben, worden afgekeurd. Het vlees van deze varkens kan namelijk besmet raken tijdens de slacht en is dan niet meer veilig om te eten. In augustus stond de teller op 1.052 afgekeurde varkens. Dat zijn al 46 varkens meer dan in heel 2019 afgekeurd werden.  

Langere lijdensweg

Bij afgekeurde varkens is vrijwel altijd sprake van dierenleed. Zo worden varkens afgekeurd wegens ernstige vermagering, ontstoken wonden of kreupelheid. Zelfs varkens met een gebroken poot worden nog naar het slachthuis vervoerd. De afgekeurde dieren worden óf meteen na vervoer doodgemaakt, óf ze worden pas aan het einde van de dag geslacht om geen vlees van gezonde varkens te besmetten. Een onnodig lange lijdensweg voor varkens die in de stal al pijn en ziekte moeten doorstaan.

Boete is niet genoeg

Varkenshouders krijgen een boete voor ieder varken dat afgekeurd wordt bij het slachthuis. Deze maatregel is duidelijk niet genoeg om het vervoer van zieke en gewonde varkens te voorkomen.

Iedere varkenshouder moet lijdende varkens de nodige zorg bieden. Een stressvolle rit naar het slachthuis hoort daar niet bij. Medewerkers van het slachthuis moeten op hun beurt afkeuringen bespreken met de varkenshouder, zodat misstanden niet herhaald worden. Varkenshouders, slachthuizen en inspecteurs kunnen er samen voor zorgen dat dit dierenleed zich niet meer voordoet. Tot die tijd blijft Varkens in Nood druk zetten op alle betrokken partijen om de varkens te beschermen.

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.