Slimme sensor moet stalbrand voorkomen

Slimme sensor moet stalbrand voorkomen
Zolang varkens niet naar buiten kunnen, maken ze geen schijn van kans bij een stalbrand.

Een sensor in de meterkast moet brand in varkensstallen voorkomen. De nieuwe technologie geeft varkenshouders de kans om in te grijpen voordat de varkens omkomen in een vlammenzee. Toch is er meer nodig om varkens te beschermen tegen het uitbreken van brand.

Waarschuwing bij dreigende brand

Het project Stal Elektra Alert gebruikt sensoren om het uitbreken van een stalbrand te voorkomen. De sensoren meten de temperatuur in de meterkast en slaan alarm wanneer deze te hoog oploopt en er brand dreigt. Dankzij dit alarm kan een varkenshouder op tijd ingrijpen en het uitbreken van een stalbrand voorkomen. De nieuwe technologie wordt een jaar lang getest bij twintig varkenshouders.

Meterkast vaak onveilig

De sensoren kunnen een groot verschil maken voor de varkens, omdat branden vaak ontstaan in de meterkast. In oude stallen staat deze meestal niet in een brandveilige ruimte: alleen voor stallen die na 2014 gebouwd zijn, gelden strengere regels. Helaas is het grootste deel van de varkensstallen in Nederland gebouwd vóór 2014. Bij de meeste stallen kan een brand in de meterkast dus snel uitbreiden naar de rest van de stal.

Stalbranden maken jaarlijks groot aantal slachtoffers

Ieder jaar weer komen varkens om het leven door stalbranden. Omdat er in een varkensstal al snel honderden tot duizenden dieren leven, is het aantal slachtoffers vaak groot. In 2020 zijn in Nederland tenminste 1.850 varkens op gruwelijke wijze omgekomen door brand. De dieren stikken in de rook of verbranden levend zonder mogelijkheid om te vluchten. Varkens die de brand wel overleven, moeten door ademhalingsproblemen of brandwonden vaak uit hun lijden verlost worden. Dit was vorige week nog het geval in België: tijdens een stalbrand zijn slechts enkele dieren omgekomen, maar de rest van de 120 varkens in de stal werd alsnog afgemaakt wegens verwondingen.

Bescherm de varkens

Het voorkomen van stalbranden kan veel dierenleed besparen. Helaas is het onmogelijk om bij iedere brandmelding op tijd in te grijpen. Stalbranden zullen slachtoffers blijven maken zolang we dieren blijven opsluiten in potdichte stallen. Varkens in Nood strijdt voor stallen waarbij alle varkens altijd naar buiten kunnen. Dat is de enige manier om varkens écht te beschermen tegen de gevaren van een brand.

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.