Onafhankelijke raad adviseert regering: dierenwelzijn in veehouderij moet beter

varken op stro
Dieren in de veehouderij moeten op zo’n manier gehouden worden dat ze hun natuurlijke gedrag kunnen uitvoeren. De realiteit is nog mijlenver verwijderd van het toekomstbeeld van de RDA.

De Nederlandse veehouderij is alleen toekomstbestendig als deze ook dierwaardig is. Dit adviseert de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) aan de regering. Voor een dierwaardige veehouderij zijn grote veranderingen nodig, zoals een einde aan het afbranden van varkensstaarten en meer ruimte voor natuurlijk gedrag.

Hardnekkige welzijnsproblemen

Demissionair minister Schouten heeft de RDA – een onafhankelijke raad van experts – om advies gevraagd. Hoe kan de veehouderij van de toekomst voorzien in de behoeftes van het dier? Het rapport van de RDA windt er geen doekjes om: de Nederlandse veehouderij kampt met hardnekkige welzijnsproblemen. Miljoenen dieren leven in krappe hokken waar ze lijden door verveling, stress en ziekte. De Raad ziet mogelijkheden voor verbetering.

Respect voor het dier

De eerste stap naar een dierwaardige veehouderij is het erkennen van dieren als wezens met gevoel, die pijn en plezier kunnen ervaren. Verminking van een dier – zoals het afbranden van de staart van een biggetje – hoort daar niet bij. Wel horen dieren genoeg voer en water, schone lucht en een comfortabele rustplaats te krijgen in de stal. Daarnaast moeten dieren in de veehouderij op zo’n manier gehouden worden dat ze hun natuurlijke gedrag kunnen uitvoeren. Dit betekent bijvoorbeeld dat varkens mogen wroeten en een nest kunnen bouwen voor hun biggen.

Lange weg te gaan

Verreweg de meeste stallen in Nederland voldoen niet aan de voorwaarden van een dierwaardige veehouderij. Zo wordt bij 98 procent van alle biggen het staartje afgebrand. Deze afschuwelijke ingreep is nodig om te voorkomen dat de biggen later in elkaars staart gaan bijten – een uiting van frustratie en ellende door een leven in een kaal hok. De realiteit is dus nog mijlenver verwijderd van het toekomstbeeld van de RDA. De Raad roept daarom de overheid op om de situatie serieus te nemen: “Een dierwaardige veehouderij zal alleen tot stand komen als de overheid het initiatief neemt.” Wat ons betreft komt die oproep geen moment te vroeg.

Wil je op de hoogte blijven van onze strijd voor beter welzijn in de veehouderij? Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.