Waarom dit hét moment is om een einde te maken aan de bio-industrie

Varkens in de bio-industrie
Elf miljoen varkens zitten hun hele leven lang op elkaar gepropt op betonnen vloeren in dichte stallen. Ze komen nooit buiten, lijden aan longziektes en kunnen niet wroeten.

Al tientallen jaren worden dieren onder de meest verschrikkelijke omstandigheden opgesloten, uitgebuit en afgedankt door de bio-industrie. En de dieren zijn niet het enige slachtoffer. De intensieve veehouderij maakt onze natuur kapot, bedreigt onze gezondheid en stoot schadelijke broeikasgassen uit die het klimaat opwarmen.

Maar er is hoop. De aangerichte schade is nu zó groot geworden, dat niemand er meer omheen kan: ons landbouwsysteem moet anders. Dit is hét moment om ervoor te zorgen dat we veel minder dieren gaan houden. En om voor eens en altijd een einde te maken aan de bio-industrie.

Voor de dieren

Het probleem

Elf miljoen varkens zitten hun hele leven lang op elkaar gepropt op betonnen vloeren in dichte stallen. Ze komen nooit buiten, lijden aan longziektes en kunnen niet wroeten. En die vrolijke krulstaartjes? Die worden kort na de geboorte onverdoofd afgebrand.

Waarom is er hoop?

Zestig procent van de Nederlanders wil een verbod op de intensieve veehouderij. In 2021 heeft het parlement (Eerste en Tweede Kamer) de vernieuwde wet dieren aangenomen. Daarin staat dat dieren straks niet langer mogen worden aangepast aan de stal, maar stallen moeten worden aangepast aan de natuurlijke behoeften van het dier. De wens én de wettelijke basis voor een eind aan de bio-industrie is er dus al. Nu de uitvoering nog.

Voor de natuur

Het probleem

Nederland heeft jarenlang veel te veel stikstof uitgestoten. Dit heeft de kwaliteit van onze bodem, water, lucht en natuur aangetast. De (intensieve) veehouderij is de grootste uitstoter van de stikstofverbinding ammoniak, en daarmee een belangrijke veroorzaker van de stikstofcrisis.

Waarom is er hoop?

In 2019 heeft de rechter bepaald dat Nederland met haar hoge stikstofuitstoot de Europese regels overtreedt. De overheid moet daarom nu wel de uitstoot omlaag brengen. Ons landbouwsysteem gaat de komende jaren dus sowieso op de schop: als de overheid slim is, maakt ze beleid dat tegelijkertijd ook het dierenwelzijn verbetert en een einde maakt aan de bio-industrie.

Voor het klimaat

Het probleem

Door de uitstoot van het broeikasgas methaan is de veehouderij een belangrijke veroorzaker van de klimaatcrisis. En de productie van dierlijke producten is erg inefficiënt: voor de productie van 1 kilo vlees is gemiddeld 5 kilo veevoer nodig. Om al dat veevoer te produceren worden grote stukken regenwoud gekapt, waardoor de aarde nog sneller opwarmt.

Waarom is er hoop?

Er komt steeds meer aandacht voor de noodzaak om naast CO2 ook de uitstoot van het broeikasgas methaan terug te dringen om klimaatopwarming tegen te gaan. Ook wil de EU strengere regels tegen ontbossing. Langzaam groeit het besef dat een grootschalige vee-industrie niet samengaat met het behalen van de klimaatdoelen.

Voor de mens

Het probleem

De veehouderij veroorzaakt hongersnood. Van alle landbouwgrond op aarde wordt driekwart gebruikt voor veeteelt. Maar volgens wetenschappers van de Universiteit van Harvard kunnen we met elke hectare waarop we geen veevoer verbouwen, vier keer zoveel mensen voeden. Daarnaast is de bio-industrie een van de plekken waar gevaarlijke zoönosen kunnen ontstaan: ziekten zoals Q-koorts en Covid, die van dieren op mens kunnen worden overgedragen.

Waarom is er hoop?

Op een steeds drukker wordende planeet is een industrie die voedsel verspilt in plaats van produceert niet lang houdbaar. En de coronapandemie heeft onze ogen geopend voor het gevaar van zoönosen. Megastallen zijn de perfecte broedplaats voor virussen om te muteren naar gevaarlijke varianten, daarom pleiten ook artsen en epidemiologen steeds vaker voor een einde aan de bio-industrie.

Dierwaardig Nederland is binnen handbereik

Samen kunnen we de bio-industrie stoppen. Sluit je aan bij de groeiende beweging van mensen die het anders doen. Eet nooit meer vlees, zuivel en eieren met minder dan 3 sterren van het Beter Leven keurmerk, en kies vaker of helemaal voor plantaardig.

Op dierendag plaatsen we in diverse kranten grote advertenties. Doneer je nu 10 euro, dan komt jouw naam (als je wilt) daarbij te staan. Laat de wereld weten: voor mij geen bio-industrie!

Deel dit artikel
Erik Peschier

Varkens hebben recht op een leven vrij van pijn en gevangenschap, maar worden in onze samenleving behandeld als product. Wanneer je je eenmaal bewust bent van het gigantische dierenleed dat het huidige voedselsysteem veroorzaakt, laat dit je niet meer los. Als inhoudelijk medewerker en campaigner zet ik me daarom elke dag in om dit te veranderen. Door bewustzijn te creëren, de rechten van dieren te verdedigen en wetgeving te beïnvloeden werk ik aan een wereld waarin alle varkens bestaansrecht hebben en een leven kunnen leiden waar ze recht op hebben.